Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, dec, 14 2018
Senaste Nytt

Regeringen vill förbjuda utvinning av uran i Sverige

Foto: Wikimedia Commons
Foto: Wikimedia Commons
Publicerad av
Simon Matthis - 02 mar 2018

Regeringen presenterar nu lagförslag för att förbjuda utvinning av uran i Sverige. Genom ändringar i miljöbalken och minerallagen kommer det inte längre gå att få tillstånd för att starta en urangruva eller utvinna uran ur gruvavfall.

− I och med lagförslagen vill regeringen göra det glasklart att det inte längre ska vara tillåtet att utvinna uran i Sverige, säger miljöminister Karolina Skog i ett pressmeddelande.

Uran används som bränsle i kärnkraftverk och är vanligt förekommande i svensk berggrund. I dag är det möjligt att utvinna uran i Sverige och de senaste åren har det förekommit omfattande prospektering efter uran. Kommuner som har betydande uranfyndigheter har efterfrågat lagstiftning för att förhindra uranbrytning.

− Vi har lyssnat på kommunerna som vill se ett tydligt förbud mot utvinning av uran. Med regeringens förslag kommer det inte vara möjligt att utvinna uran ens ur det uranhaltiga gråberg som man kan få upp vid brytningen av andra mineral, säger miljöminister Karolina Skog.

Lagändringarna, som nu läggs fram till lagrådet, föreslås träda i kraft den 1 augusti 2018.

Annons