Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, mar, 18 2019
Senaste Nytt

Sensorstyrt vågsystem förhindrar över- och underlastning. 

Caterpillars nya sensorstyrda vågsystem, Payload, är enligt tillverkaren ett av de mest moderna på marknaden och att ingen annan producent av grävmaskiner kan erbjuda samma standard. Foto: Caterpillar
Caterpillars nya sensorstyrda vågsystem, Payload, är enligt tillverkaren ett av de mest moderna på marknaden och att ingen annan producent av grävmaskiner kan erbjuda samma standard. Foto: Caterpillar
Publicerad av
Markku Björkman - 06 mar 2018

Caterpillars nya vågsystem för grävmaskiner hjälper föraren att lasta rätt varje gång och förhindrar över- och underlastning. 

Dels handlar det om effektivitet och att veta exakt hur mycket material som hanteras, dels handlar det om ett ökat rapporteringskrav från beställare, säger tillverkaren.

Förutom att vågsystemet ger föraren full kontroll skapas, enligt tillverkaren, ett korrekt faktureringsunderlag vilket är en trygghet för kunden.

En annan viktig parameter, enligt Cterpillars representanter, är lagstiftningen som innebär att grävmaskinsföraren också riskerar att bötfällas om lastbilsföraren upptäcks med överlast.

Vågsystemet kommer som standard till nästa generations grävmaskiner från Caterpillar.

Överlast bryter mot lagar och förordningar och ger ökad bränsleförbrukning och slitage. Underlast innebär att produktiviteten förloras.

Ur effektivitetssynpunkt innebär det, säger tillverkaren, att om man fyller lastbilen till 90 Procent varje gång så är var tionde lastning i onödan.

Enligt tillverkaren kan föraren ställa in den önskade målvikten i displayen och systemet känner av när vikten är uppnådd. Under lastningen går det även att se i realtid hur mycket som lastas. När den inställda målvikten närmar sig hörs en ljudsignal och en röd lampa tänds. Då vet föraren att det är dags att anpassa den sista skopan.

För ännu större noggrannhet går det att välja vilken typ av dumper eller lastbil som ska lastas. Det går även ställa in rätt materialtyp som, grus, jord, bergkross eller andra material.

Som uppföljning är det enkelt att se hur många cykler som behövdes för att lasta, hur många lastbilar som lastats under en viss period, hur mycket bränsle som gått åt för varje skopa med mera. 
Via Product Link kan all data följas och rapporteras såsom hur mycket som lastats under dagen, veckan eller månaden.

Källa: Caterpillar

Annons