Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, mar, 18 2019
Senaste Nytt

Ny standard för mer transparent mineralrapportering

Foto: SveMin
Foto: SveMin
Publicerad av
Simon Matthis - 13 mar 2018

Ett nytt rapporteringssystem som går under benämningen PERC-standarden ska införas i Sverige, Finland och Norge. Jämfört med det gamla systemet är den nya standarden mer detaljerad. 

– Det innebär att kraven på vad som ska redovisas och hur det ska rapporteras blir tydligare och därmed att aktieägare, investerare och potentiella investerare skyddas ännu bättre från otydlig eller missvisande information, säger Kerstin Brinnen, branschjurist på Svemin, i ett pressmeddelande.

I Sverige, Norge och Finland kommer arbetet med den nya standarden att drivas av den nybildade föreningen Fennoscandian Association for Minerals and Metals Professionals, FAMMP. Den huvudsakliga uppgiften för föreningen är att utse kvalificerade personer, QP, för publik rapportering av prospekteringsresultat, mineraltillgångar och mineralreserver. Det är även föreningen som vid behov vidtar disciplinåtgärder mot kvalificerad person som inte följer regelverket. Föreningen ska drivas utan avgörande inflytande av gruv- och mineralindustrin.

Enligt Kerstin Brinnen innebär bytet av standard att kraven på innehåll i företagens redovisningar blir högre och mer detaljerade.

Annons