Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, jun, 19 2019
Senaste Nytt

Färre gruvolyckor med nya arbetssätt

Forskare i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet genomför ett projekt som handlar om att minska gruvolyckor både under och ovan jord. Jan Johansson, professor, Magnus Nygren, doktorand och Joel Lööw, doktorand. Foto: Melina Granberg
Forskare i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet genomför ett projekt som handlar om att minska gruvolyckor både under och ovan jord. Jan Johansson, professor, Magnus Nygren, doktorand och Joel Lööw, doktorand. Foto: Melina Granberg
Publicerad av
Simon Matthis - 03 apr 2018

Olyckorna i svensk gruvindustri har minskat, men människor skadas fortfarande allvarligt och ibland händer det värsta tänkbara. Nu ska forskare vid Luleå tekniska universitet hitta strategier och arbetssätt för att förbättra säkerheten. Projektet finansieras av Vinnova och genomförs i nära samarbete med branschen.

– Vi kommer både att fokusera på säkerheten nere i gruvorna och i förädlingsprocesserna ovan jord. I projektet deltar gruvbolag och större entreprenörer som genomför mer specialiserade uppdrag. Vår forskning tar ett helhetsgrepp och det utmärker projektet, säger Magnus Nygren, doktorand i arbetsvetenskap, i ett pressmeddelande.

Forskningen startar med en inledande kvantitativ kartläggning av svenska och internationella gruvföretag. I steg två genomförs intervjuer med gruvarbetare och chefer på plats i gruvorna. Målet är att ta reda på vilka arbetssätt och strategier som har varit framgångsrika för att förebygga olyckor, och varför de har fungerat.

– Det finns goda exempel på företag som till synes lyckats med säkerhetsarbetet. I det här projektet vill vi fånga upp dem, systematisera dem och skapa arbetssätt som förbättrar säkerheten. Den forskningen har hittills saknats i svensk gruvindustri, säger Magnus Nygren.

För att gruvolyckor ska kunna förebyggas behövs riskanalyser, rutiner och en god säkerhetskultur.

– Genom att göra en riskanalys inför alla jobb, kan man förutse vad som kan gå fel. Men i vissa fall nedprioriteras säkerheten på grund av tidspress, säger Joel Lööw, doktorand i arbetsvetenskap.

Forskarna menar att tidspressen kan vara särskilt kännbar för entreprenörer som ofta kommer in på snabba arbeten och korta kontrakt. Jan Johansson, professor i arbetsvetenskap, säger att tidspress i grund och botten beror på dåligt planerade arbeten.

Projektet Strategier och indikatorer för gruvsäkerhet finansieras av Vinnova med 3 411 000 kronor. Forskningen löper från juni 2018 och tre år framåt. I projektet deltar Gramko (Svemins arbetsmiljökommitté), LKAB, Boliden, Zinkgruvan, Cementa, Bergteamet (entreprenör) och Drillcon (entreprenör).