Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, mar, 18 2019
Senaste Nytt

Drake Resources får undersökningstillstånd i Sala kommun

Karta: Bergsstaten
Karta: Bergsstaten
Publicerad av
Simon Matthis - 05 apr 2018

Bergmästaren har beviljat Drake Resources Ltd undersökningstillstånd enligt minerallagen för ett område benämnt Berga nr 1.

Tillståndet ger ensamrätt till undersökningar med syfte att påvisa en fyndighet av något av följande koncessionsmineral: nickel, koppar och kobolt. Tillståndet gäller i tre år från dagen för detta beslut.

Drake Resources är ett australiskt prospekteringsföretag fokuserat på Skandinavien.

Annons