Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, mar, 19 2019
Senaste Nytt

Kanadensiskt bolag får leta mineraler utanför Nyköping

Publicerad av
Simon Matthis - 02 maj 2018

Bergmästaren beviljar Canadian Cobalt Projects Inc undersökningstillstånd enligt minerallagen för ett område benämnt Koppartorp nr 1. Undersökningstillståndet avser ett område om 3508,86 hektar beläget ca 10 kilometer sydväst om Nyköping.

Undersökningen avser i första hand kobolt, koppar och nickel och grundas på att tidigare undersökningar och gammal data påvisar att ansökta mineraler kan förekomma inom området.

Nyköpings kommun har inkommit med ett yttrande mot ansökan. De anser möjligheterna till att få tillstånd till vidare bearbetning som mycket små. Mot denna bakgrund ser Nyköpings kommun det som mindre meningsfullt att genomföra de planerade undersökningar.

Annons