Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, mar, 19 2019
Senaste Nytt

Nytt visionssystem för digitaliserad processtyrning

Bild: Prevas
Bild: Prevas
Publicerad av
Simon Matthis - 02 maj 2018

Prevas har tagit fram ett visionssystem för att processäkra och optimera valsningen av stora plåtar hos Outokumpu. Den digitala lösningen är skalbar och anpassningsbar till olika användningsområden och verksamheter.

– Intresset för anpassade system av den här typen är stort inom många olika branscher, från stål- till livsmedelsindustri, konstaterar Martin Östberg, konsult på Prevas. Det finns egentligen inga gränser för vad vi kan göra, det är upp till kunden att bestämma vad systemet ska klara av.

Samarbetet med Outokumpu inleddes med att Prevas analyserade deras tidigare utrustning och presenterade olika förändringsförslag till en ny och stabil teknisk plattform. I den färdiga lösningen används standardprodukter samt mjukvara från National Instruments.

Eftersom det valsade materialet sväller olika mycket, låg fokus på att efter given tjocklek, längd och bredd få ut den optimala rektangeln. Här hjälper kamerasystemet operatören att i realtid optimera processen. Kombinationen med kamerateknik och matematik kvalitetssäkrar valsningen på ett helt annat sätt än tidigare med snabbare hantering, med mindre materialsvinn och lägre energiförbrukning som resultat, framhåller Prevas.

I leveransen ingick det också att koppla mätvärden mellan olika system. Integrationsarbetet kan vara omfattande då kamerasystem ofta levererar enorma mängder data, ett underlag som måste ”tvättas” för att kunna levereras som användbar information till andra system.

Annons