Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, mar, 19 2019
Senaste Nytt

Svemin: Det krävs konkreta politiska åtgärder för den fossilfria gruvan

Foto: Åkesson & Curry/Ovako Steel
Foto: Åkesson & Curry/Ovako Steel
Publicerad av
Simon Matthis - 03 maj 2018

Idag har gruv- och mineralnäringens färdplan inom ramen för Fossilfritt Sverige överlämnats till regeringen. Branschen är övertygad om att omställningen kommer att lyckas. Men enligt Svemin kommer utvecklingen ta tid och vara kapitalkrävande, varför det viktigt att politiken nu möter upp och underlättar omställningen genom konkreta åtgärder.

Tre åtgärder anser Svemin vara särskilt viktiga:

- Effektiva och rättssäkra tillståndsprocesser så att nya och nödvändiga, klimateffektiva, investeringar möjliggörs.

- Satsning på forskning och utveckling för fossilfria produktionsprocesser och CCS, inklusive testanläggningar och uppskalning.

- Säker tillgång till biobränsle och el till konkurrenskraftiga priser.

Annons