Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, mar, 19 2019
Senaste Nytt

SSAB lanserar ny varmförzinkad stålprodukt

Foto: SSAB
Foto: SSAB
Publicerad av
Simon Matthis - 14 maj 2018

SSAB utökar sitt produktutbud med det så kallade tredje generationens varmförzinkade stålprodukter. Docol 600DH-GI är den första produkten som är klar för test hos kund.

- Vi tar ett steg mot tredje generationens stål genom att lansera en grupp varmförzinkat Docol DH. En produkt med brottgräns på 600 MPa är nu klar för test hos kund och den följs senare i år av produkter med brottgräns på 800 och 1000 MPa, säger Matti Säily, produktchef, Metal Coated Products, SSAB Europe, i ett pressmeddelande.

Ett av SSABs strategiska mål är att öka andelen premiumstål årligen inom fordonsindustrin till 750 000 ton fram till 2020.  

- Trenden mot lägre vikt, sänkta utsläppsgränser, införande av säkerhetsnormer och elektrifiering ger bättre tillväxtutsikter för användning av höghållfasta specialstål inom fordonsindustrin. Fordonsindustrin kräver också hög formbarhet för speciella komponenter som möjliggör låg vikt. Dessutom är hållbarhet en allt viktigare faktor. SSAB har noterat att det lönar sig att fokusera på fordonssegmentet, säger Arnaud Guerendel, Globalt säljansvarig, Automotive Segment, SSAB Europe.

- Första generationens stål har fortfarande en betydande roll, men extra god formbarhet ger nu en öppning för tredje generationens stål att konkurrera med presshärdningsstål och aluminium. Tredje generationens stål kombinerar styrka och god formbarhet på en helt ny nivå, särskilt när det krävs komplexa och utmanande former, tillägger Matti Säily.

Tredje generationens AHSS (avancerade höghållfasta stål) är ett svar på kundernas behov av styrka, formbarhet och användbarhet. De stålen finns redan på marknaden, men de befinner sig fortfarande i början av sin utveckling. Det gemensamma för många av koncepten är att säkerställa en metastabil restaustenit i stålets mikrostruktur som omvandlas till martensit under formningen. Andra exempel på tredje generationens AHSS är Q&P (Quenching & Partitioning) och Medium Manganese stål.

DH-stål (tvåfasstål med bättre formbarhet, namnet kommer från VDA-standarden) avser en produkt som är baserad på tvåfasstål (DP) där restausteniten i mikrostrukturen ger ökad formbarhet på grund av TRIP-effekten (Transformation Induced Plasticity).

Annons