Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, mar, 19 2019
Senaste Nytt

Sandvik avyttrar sin ägarandel i Fagersta Stainless

Foto: Sandvik
Foto: Sandvik
Publicerad av
Simon Matthis - 16 maj 2018

Sandvik meddelaratt de kommer att avyttra sin andel om 50 procent i Fagersta Stainless, som tillverkar rostfri stång och tråd. Verksamheten samägs av Sandvik Materials Technology och Outokumpu.

Outukumpu kommer att ta fullt ägande över Fagersta Stainless till en köpesumma om 184 miljoner kronor. Under 2017 omsatte bolaget cirka 1,6 miljarder kronor och Sandviks andel av nettovinsten har av Sandvik redovisats som resultat från andelar i intresseföretag.

Transaktionen förväntas avslutas i slutet av juni 2018 efter godkännande av berörda myndigheter.

Annons