Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, jul, 17 2019
Senaste Nytt

Eurasian får leta mineraler i Hedemora och Säter

Foto: Native Copper Macro Digon3/Wikimedia Commons
Foto: Native Copper Macro Digon3/Wikimedia Commons
Publicerad av
Simon Matthis - 21 maj 2018

Eurasian får leta mineraler i Hedemora och SäterBergmästaren har beviljat företaget Eurasian Minerals Sweden AB undersökningstillstånd för en lång rad mineraler i ett område benämnt Broddgruvan nr 101.

Tillståndet gäller i tre år.

Undersökningen avser i första hand guld, silver, koppar, zink, bly, nickel, kobolt, järn, skandium, yttrium, lantan, platina, osmium, iridium, rutenium, rodium och palladium. Ansökan grundas på att området är ett historiskt gruvområde och äldre provtagningar och produktion över det ansökta området indikerar på tillgångar av några av de ovanstående koncessionsmineralema