Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, mar, 19 2019
Senaste Nytt

Cirkulär ekonomi kan nå tvåprocentsmålet

Foto: Morguefile
Foto: Morguefile
Publicerad av
Simon Matthis - 05 jun 2018

En ny analys visar att cirkulär ekonomi kan göra det möjligt att hålla den globala uppvärmningen under 2°C

Cirkulära affärsmodeller, återanvändning av material och en mer effektiv materialanvändning i produkter är nyckelfaktorer för att bygga en konkurrenskraftig, utsläppsfri industriell ekonomi i Europa, enligt studien.

Att ställa om till en cirkulär användning av de fyra utsläppsmässigt största materialen är nödvändigt för att minska utsläppen av växthusgaser och uppfylla åtagandena enligt Parisavtalet. En mer cirkulär ekonomi kan mer än halvera EU:s industriella utsläpp år 2050. Det är ett av de viktigaste resultaten i rapporten ”Re-configure: The Circular Economy – a Powerful Force for Climate Mitigation’, framtagen på uppdrag av den finska innovationsfonden Sitra och European Climate Foundation (ECF).

Studien, genomförd av Material Economics, utforskar en rad möjligheter för stål, plast, aluminium, cement och två tunga sektorer vad gäller materialanvändning (personbilar och byggnader). De identifierade åtgärderna kan minska EU:s utsläpp från industrin med 56% (300 Mt) årligen år 2050, mer än hälften av vad som krävs för att nå nollutsläpp. Globalt kan utsläppen under samma period minskas med 3,6 miljarder ton per år. Industrin står idag för 24% av de globala koldioxidutsläppen, vilka 2017 uppgick till 37 miljarder ton. Koldioxidbudgeten för att hålla den globala uppvärmningen väl under 2 grader har beräknats till totalt 800 miljarder ton fram till sekelskiftet 2100.

 EU:s målsättning är att utveckla en hållbar, resurseffektiv och konkurrenskraftig 1,5–2 graders-ekonomi genom att övergå till en mer cirkulär ekonomi. EU-kommissionen håller just nu på att uppdatera sin ’roadmap’ från 2011 med en klimatstrategi för 2050, i enlighet med målen i Parisavtalet. Denna studien visar på vikten av att hantera EU:s industriella utsläpp för att lyckas med klimatstrategin.

 – Att anamma nya, cirkulära affärsmodeller baserade på återanvändning av material och förbättrad effektivitet skapar bara fördelar och kan ge ökad konkurrenskraft åt europeiska företag. Samtidigt kommer det leda till betydande utsläppsminskningar, vilket bidrar till att nå våra ambitiösa klimatpolitiska mål och förbättra livskvaliteten i Europa. Det är tydligt att detta är DEN vinnande strategin, säger Jyrki Katainen, vice ordförande i EU-kommissionen med ansvar för sysselsättning, tillväxt, investeringar och konkurrenskraft.

 

Studien drar slutsatsen att det finns ett växande behov av att sträva efter välstånd på nya sätt.

– Nu bygger vi en cirkulär ekonomi – en ny ekonomisk modell där exempelvis konsumtion utgår från att använda tjänster – dela, hyra och återvinna – istället för att äga saker, säger Mari Pantsar, chef för koldioxidneutral ekonomi på Sitra.

 

Arbetet med att minska industriella utsläpp  har främst fokuserat på att göra energiintensiva processer fossilfria genom energieffektiviseringar och ökad användning av förnyelsebar energi. Detta är inte tillräckligt, slår studien fast. Genom att skapa cirkulära flöden för de material som redan är i användning kan man enligt studien markant minska koldioxidutsläppen.

 

– Denna slående studie gör det överväldigande tydligt att EU:s framtida ekonomi måste inkludera cirkulära affärsmodeller, ökad återanvändning av material och en mer effektiv materialanvändning i produkter för att kunna uppfylla åtagandena i Parisavtalet, säger Martin Porter, Gruppkoordinator för Europa på European Climate Foundation.

Annons