Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, mar, 19 2019
Senaste Nytt

Svemin lanserar ”Vägledning för prospektering”

Foto: Svemin
Foto: Svemin
Publicerad av
Simon Matthis - 08 jun 2018

Häromdagen lanserade Svemin lanserar idag sin nya ”Vägledning för prospektering”. I vägledningen beskrivs prospekteringens olika delmoment, tillståndsprocess, ersättningar, regelverk angående arbetsmiljö och yttre miljö.

Enligt Kåre Höglund, projektchef, malmletning för Agnico Eagle i Sverige och ordförande i Svemins prospekteringskommitté, gör vägledningen det möjlighet för branschen att nå ut till en bredare allmänhet och till myndigheter.

– Nu kan vi alla gå ut med samma information. Inom prospektering är inte en dag den andra lik, därför är det nödvändigt att även internt, inom branschen, dela med sig av tips mellan bolagen om erfarenheter angående miljöfrågor, kontakter med markägare och sakägare så det blir så bra som möjligt för alla berörda, säger Kåre Höglund i ett pressmeddelande.

Vägledningen innehåller håller inta bara fakta om hur utan också en hel del tips och rekommendationer.

-Man måste alltid följa lagar och förordningar men det finns också annat som är bra att veta som inte direkt handlar om regelverk, till exempel hur man ska sköta informationen till markägaren eller exempel på förebyggande åtgärder vid prospektering för att minska eventuell påverkan på miljön. Vägledningen innehåller därför också många bra rekommendationer där branschen delar med sig av sina erfarenheter, säger Kåre.

Annons