Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, apr, 19 2019
Senaste Nytt

Ökade chanser för lånefinansiering för Botnia inför gruvstart

Foto: Botnia Exploration
Foto: Botnia Exploration
Publicerad av
Simon Matthis - 11 jun 2018

Erik Penser Bankaktiebolag har gjort en genomförbarhetsstudie av Botnia Explorations gruvprojekt Fäbodtjärn som ger detaljerade antaganden om kostnader, baserade på faktiska offerter. Studien och den medföljande kassaflödeskalkylen visar att det totala nettokassaflödet från Fäbodtjärn de första tre åren, alltså den tid det förväntas ta att bryta de indikerade tillgångarna, väntas uppgå till SEKm 117. Det är lägre än de SEKm 167 man räknat med för samma period, framförallt på grund av högre kostnader (över 1200 kr/t exkl. gruvinvesteringar jämfört med förväntan som baserades på Lovisagruvans ca 900 kr/t).

Studien räknar med godkännande från Mark- och miljödomstolen mot slutet av 2019 och gruvstart tidigt 2020 med första helåret med positivt kassaflöde 2021. Viktigast är, enligt Erik Penser, dock att studien minskar risken i projektet och det spekulativa inslaget i siffrorna markant.

Med genomförbarhetsstudien förbättras chanserna att få lånefinansiering snarare än att behöva vända sig till aktieägarna, enligt Erik Penser Bankaktiebolag.

Annons