Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, mar, 19 2019
Senaste Nytt

Idag inleds teckningsperioden i Nordic Iron Ores företrädesemission  

Foto: Nordic Iron Ore
Foto: Nordic Iron Ore
Publicerad av
Simon Matthis - 13 jun 2018

Idag inleds teckningsperioden i Nordic Iron Ore företrädesemission av units som årsstämman den 22 maj 2018 beslutade om.

Styrelsen för Nordic Iron Ore har även beslutat att ansöka om notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North i Stockholm. Första dagen för handel beräknas infalla under augusti 2018.

Nordic Iron Ore är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg samt utveckla det mellanliggande Väsmanfältet. Företrädesemissionen genomförs bland annat för att erhålla rörelsekapital för färdigställande av Bolagets pågående genomförbarhetsstudie i syfte att bekräfta projektets ekonomiska hållbarhet.

Annons