Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, mar, 22 2019
Senaste Nytt

Dags att nominera Jan Kempe-stipendiater

Foto: Svemin
Foto: Svemin
Publicerad av
Simon Matthis - 13 jun 2018

Svemin premierar årligen ett eller flera examensarbeten med anknytning till gruvbranschen med stipendier ur Janne Kempes Stipendiefond. I fjol delades stipendier om 15 000 kr ut och nu är det återigen dags att nominera kandidater.

Stipendierna delas ut inom två områden:

-Miljö

-Prospektering/malmgeologi

Bedömningen sker i nomineringskommittéer med representanter för gruvföretagen. Dessa kommittéer önskar få in bidragen för bedömning senast 30 augusti. Endast kandidater med godkänd examen kan premieras (alternativt intyg från examinatorn att studenten kommer att bli godkänd).

Stipendieutdelningen sker i samband med Svemins miljökonferens i Luleå 2 oktober respektive Svemins Höstmöte i Stockholm 26 november.

Annons