Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, jun, 17 2019
Senaste Nytt

Fäbodtjärn-förstudie visar på överskott på 117 miljoner

Karta: GeoVista
Karta: GeoVista
Publicerad av
Simon Matthis - 14 jun 2018

På uppdrag av Botnia Exploration AB har GeoVista AB sammanställt en rapport över genomförbarheten av projektet Vindelgransele gruvor, främst representerat av den guldförande kvartsgången i Fäbodtjärn. Den kassaflödeskalkyl som upprättats visar att projektet under de 3 första åren kommer att generera ett överskott på 117 MSEK.

– Botnia Exploration startade som ett prospekteringsbolag men nu har vi tagit ytterligare ett steg i vår utveckling mot att starta Sveriges nästa guldgruva. Vi är inne i slutskedet med vår miljötillståndsansökan och samtidigt arbetar vi intensivt med vår gruvplanering och hur verksamheten ska organiseras framgent, allt för att vi ska vara väl förberedda på att påbörja driften av Fäbodtjärn så fort som vår ansökan har vunnit laga kraft, säger Thomas Ljung, VD Botnia Exploration AB, i ett pressmeddelande.

Gruvan planeras för de övre delarna av fyndigheten, som i dagsläget klassas som indikerade mineralresurser. Tillträde till mineraliseringen planeras ske genom en snedbana och inslag på var 15:e meter längs djupet. Produktionen beräknas pågå under 3 år.

Möjligheterna att genom fortsatta undersökningar av dessa omvandla de antagna resurserna till indikerade bedöms som goda.

Bolagets avsikt är att producera guldförande kvarts, med i genomsnitt 7.4 g/t guld, som kan säljas till Boliden Rönnskär, eller alternativt smältverk, för att användas som slaggbildare i kopparprocessen, varvid guldet frigörs. Som alternativ till detta kan traditionell anrikning utföras, antingen i närliggande verk eller i egen regi.