Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, feb, 16 2019
Senaste Nytt

Grönt ljus för prospektering i Ljusdals och Bollnäs kommuner

Karta: Pursuit Minerals
Karta: Pursuit Minerals
Publicerad av
Simon Matthis - 27 jun 2018

Bergmästaren har gett Northern X Scandinavia AB, ett helägt dotterbolag till australiska Pursuit Minerals Limited, undersökningstillstånd för tre områden i Ljusdals och Bollnäs kommuner.

Vilka koncessionsmineral det rör sig om framgår inte av Bergmästarens beslut, men enligt Pursuit Minerals finns mineraliseringar av titan, järn och vanadium i områdena.

Bollnäs kommun har motsatt sig att undersökningstillstånd beviljas, då de menar att området Simesvallen innehåller höga naturvärden och inte lämpar sig för gruvdrift. Bland annat ligger där ett Natura 2000-område, Andersvallsslåtten.

Annons