Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, feb, 17 2019
Senaste Nytt

Lagrat zinkslam kan bli nytt råmaterial

Slambädd på SSAB i Luleå. Foto: Swerea
Slambädd på SSAB i Luleå. Foto: Swerea
Publicerad av
Simon Matthis - 27 jun 2018

Hundra procent återvinning – det är målet i ett nytt projekt som industriforskningsinstitutet Swerea MEFOS driver. Projektet går ut på att utveckla en metod för att upparbeta zinkinnehållande stoft/slam och göra användbara produkter.

Vid svensk malmbaserad stålproduktion genereras årligen ungefär 25 000 ton masugnsslam från råjärnstillverkning i masugn, enligt Swerea. Trots ett högt innehåll av värdefulla element som järn (ca 35 %) och kol (ca 20 %) deponeras idag allt masugnsslam eftersom zinkinnehållet är för högt för återföring till befintliga interna processer. Om slammet hade kunnat återföras till masugnen skulle detta leda till ett minskat behov av järnmalmspellet med cirka 15 000 ton per år, har Swerea räknat ut.

Projektet Optifines ska testa upparbetning av masugnsslam med Oxyfines-teknik. Oxyfines-tekniken innebär att zink och bly separeras ut genom förångning till ett stoft, medan icke förgasningsbara beståndsdelar som t.ex. järn bildar en inom stålverket återvinningsbar bottensats. Metoden har, enligt Swerea, hög separationsgrad och kräver ingen förbehandling av slammet.

Resultatet blir en internt återvinningsbar zinkfri produkt samt ett zinkrikt stoft som är lämpligt som råvara i extern zinkframställning. Stoftet kommer att utvärderas som råvara hos Boliden Mineral och den zinkfria produkten utvärderas hos SSAB genom industriförsök.

− Eftersom det här slammet innehåller höga halter av värdefulla element som järn och kol skulle ett nyttiggörande i de metallurgiska processerna både minska mängden lagrat material och ge besparingar avseende jungfruligt råmaterial. Därför är det av stort ekonomisk och miljömässigt värde att utveckla en metod som gör detta möjligt, säger projektledare Katarina Lundkvist på Swerea MEFOS.

Annons