Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, feb, 17 2019
Senaste Nytt

Ökad press på Duterte att häva gruvförbud

Publicerad av
Simon Matthis - 28 jun 2018

Sedan sex år råder förbud för storskalig gruvdrift på Filippinerna, som är ett av världens största nickelproducerande länder. Gruvförbudet inrättades av landets färgstarke president Rodrigo Duterte för att slå vakt om miljön, framför allt trädplantage. Förbudet gällde från början all gruvbrytning, men sedan en tid tillåts småskalig gruvdrift förutom i dagbrott.

Enligt sajten mining-technologies utvinns idag bara tre procent av det mineralrika landets fyndigheter på grund av landet stränga miljölagar.

Nu kräver landets gruvarbetare att förbudet mot storskalig gruvbrytning hävs.

Ronald Recidoro, vd för Filippinernas handelskammare för gruvor, säger enligt mining-technologies: – – Kunskapen bakom upphävandet av förbudet mot småskalig gruvdrift bör också appliceras på den storskaliga.

– Man bör inte göra någon åtskillnad mellan storskalig och småskalig gruvdrift, eftersom deras inverkan på miljön är densamma, tillägger Ronald Recidoro.

Annons