Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, feb, 16 2019
Senaste Nytt

SGU ankrar upp utanför Almedalen

Foto: Åsa Wästberg/SGU
Foto: Åsa Wästberg/SGU
Publicerad av
Simon Matthis - 02 jul 2018

SGU är på plats i Almedalen på sitt undersökningsfartyg Ocean Surveyor i Visby hamn måndag till onsdag.

Havsplanering och miljögifter i havet, grundvatten och våtmarker, stigande havsnivåer, hållbar gruvindustri, konfliktmineral och bättre användning av geodata, är några av SGU:s teman i Almedalen 2018.

Andra teman som tas upp på SGU:s seminarier är hur man lyckas med en grön omställning i gruv- och metallindustrin samt förvaltning och skydd av kustsamhällen och infrastruktur.

Annons