Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, feb, 16 2019
Senaste Nytt

Så ska LKAB utvinna strategiska mineraler ur gruvavfall

Fosfor. Foto: Maksim, Materialscientist/Wikimedia Commons
Fosfor. Foto: Maksim, Materialscientist/Wikimedia Commons
Publicerad av
Simon Matthis - 04 jul 2018

LKAB investerar nu i pilotanläggningar för att tillsammans med miljöföretaget Ragn-Sells industrialisera en ny innovativ teknik som förädlar avfall från järnmalmsproduktionen. Detta kan leda till att LKAB producerar fosfor och sällsynta jordartsmetaller, klassade av EU som strategiska mineraler med särskild vikt för industrin

 

Fosfor används huvudsakligen för produktion av mineralgödsel. Inom EU finns endast en producent som också bryter egna resurser i dagsläget, all annan produktion är beroende av import. LKAB kan etablera produktion som motsvarar mer än 5 gånger Sveriges årliga förbrukning, enligt ett pressmeddelande.

 

Sällsynta jordartsmetaller produceras idag till ca 95% i Kina, EU är 100% importberoende.

 

– LKAB:s malmer innehåller såväl fosfatmineralen apatit som sällsynta jordartsmetaller. Det har inte varit möjligt att lönsamt utvinna dessa och de är därför idag en del av den avfallssand som deponeras i magasin för anrikningssand. Tillsammans med Ragn-Sells skapar vi förutsättningar för att industrialisera en lönsam utvinningsprocess. Därefter kan vi bygga fullskaleanläggningar där avfallsanden recirkuleras och blir strategiskt viktiga mineraler utan att anlägga nya gruvor, säger Jan Moström, vd och koncernchef LKAB, i pressmeddelandet.

 

En viktig komponent är den process, KMAP, som Ragn-Sells dotterbolag EasyMining utvecklat. Processen använder den patenterade CleanMAP-teknologin som enligt LKAB på ett mycket energieffektivt sätt producerar ren ammoniumfosfat, fosforgödselmedel, bättre än annan jämförbar teknik. Via en kemisk process separeras fosfater från de båda giftiga ämnena fluor och arsenik, som därmed kan fasas ut ur kretsloppet. Även de sällsynta jordartsmetaller som finns i gruvavfallet utvinns.

 

I ett första skede projekteras två pilotanläggningar, en i Malmfälten som producerar ett apatitkoncentrat och en anläggning, möjligen i Uppsala, som förädlar koncentratet. Båda anläggningarna kommer driftsättas under 2019 och fortgå till 2020.  

 

Fakta

 

CleanMAP

CleanMAP-teknologin möjliggör en mycket energi- och kostnadseffektiv produktion av mycket rent ammoniumfosfat av teknisk kvalitet. Kadmiumhalten i ammoniumfosfatprodukten ligger under 1 mg Cd/kg P, dvs betydlig renare än de renaste fosforgödselmedlen på marknaden. CleanMAP-teknologin kan integreras i processer för fosforutvinning från jungfrulig eller återvunnen råvara, t.ex. rötslam eller som i detta exempel, avfallsand från LKAB:s produktion genom den anpassade KMAP- processen.

Annons