Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, feb, 16 2019
Senaste Nytt

NTM-centralen gör tummen upp för Silvergruvan

Foto: Sotkamo Silver
Foto: Sotkamo Silver
Publicerad av
Simon Matthis - 04 jul 2018

Kainuu NTM-centralen (Närings- trafik- och miljöcentralen) – en myndighet som styrs av  styrs av arbets- och näringsministeriet -  i Finland utgav ett utlåtande om Sotkamo Silvers miljökonsekvensbeskrivning den 3 juli 2018. Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) gäller utbyggnaden av material effektiv föranrikningsteknik för malmen vid Silvergruvan.

NTM-centralen ansåg att beskrivningen ger en tillräcklig helhetsbild av projektet och dess miljökonsekvenser och att MKB har utförts med expertis och de erhållna resultaten har rapporterats tydligt. Av samordningsmyndigheten föreslagna ytterligare miljöstudier kommer att ingås i miljötillståndsfasen.

Efter uttalandet av NMT-centralen upphör det lagstadgade MKB-förfarandet. MKB-rapporten och samordningsmyndighetens uttalande samt efterföljande ytterligare miljöstudier kommer att ingå i ansökan om miljötillstånd.

Annons