Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, feb, 17 2019
Senaste Nytt

Brittiskt prospekteringsföretag får omfattande undersökningstillstånd

Foto: WPNNFCC#4/Wikimedia Commons
Foto: WPNNFCC#4/Wikimedia Commons
Publicerad av
Simon Matthis - 11 jul 2018

Bergmästaren har beslutat har beslutat att ge brittiska Rolling Road Resources undersökningstillstånd i flera kommuner - Bengtsfors, Ärjängs, Arvika och Bodens kommuner. Ansökan avser i samtliga fall koncessionsmineralerna kobolt, guld, silver, koppar och nickel, och i Bodens fall även bly.

I området benämnt Glava i Arvika kommun går en kraftsverkstunnel och Fortum påpekar att borrning i närheten av tunneln, som består av skifferberg, absolut inte får förekomma då det kan skada tunneln. I flera av områdena finns stora naturvärden och fornlämningar, vilket varit föremål för invändningar från kommunerna och länsstyrelsen. I Bodens kommun har Sametingen avstyrkt ansökan då området ligger inom vinterbetesmarker för flera samebyar.

Rolling Road Resources grundades 2018 med det specifika syftet att söka prospekteringsobjekt i Sverige. I ledningen för det brittiska företaget sitter geologer.

Annons