Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, feb, 16 2019
Senaste Nytt

Boliden investerar i lakningsanläggning

Foto: Boliden
Foto: Boliden
Publicerad av
Simon Matthis - 20 jul 2018

Boliden har beslutat att investera 750 MSEK i en lakningsanläggning vid Rönnskär. Anläggningen, som beräknas vara driftsatt i slutet av 2020, syftar till att utvinna mer metall från restmaterial. Samtidigt reduceras mängden avfall som behöver deponeras i djupförvaret på Rönnskär.

 

-  Satsningen vi nu gör är helt i linje med vår strategi att utvinna så mycket metall som är tekniskt möjligt från befintlig råvara. Genom ett väsentligt förbättrat resursutnyttjande stärker vi Rönnskärs konkurrenskraft samtidigt som mängden material som behöver deponeras reduceras, säger Kerstin Konradsson, direktör Boliden Smältverk, i ett pressmeddelande.

 

Lakningsanläggningen omfattar en ny byggnad om 45 x 135 meter intill kajen på Rönnskärs industriområde. Driftsättning av anläggningen beräknas till slutet av 2020, förutsatt att miljötillstånd för anläggningen erhålls som beräknat i september 2018. Den årliga produktionen uppgår till 25 kton blysulfat samt 25 kton koppar/zinksulfat.

 

Investeringen följer en pågående investering om 650 MSEK i djupförvar på Rönnskär vilken beräknas stå klar 2020.

 

Annons