Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, feb, 16 2019
Senaste Nytt

Engelska O'Brien & Sons förvärvade Dalsbruks valsverkslinje

Flygbild över Dalsbruk. Närmast syns Bruksviken och stålverket, i mitten Lysholmen och längst bort i bildens överkant syns Långviken. Foto: Wikipedia: kredit:	Andrei Niemimäki
Flygbild över Dalsbruk. Närmast syns Bruksviken och stålverket, i mitten Lysholmen och längst bort i bildens överkant syns Långviken. Foto: Wikipedia: kredit: Andrei Niemimäki
Publicerad av
Markku Björkman - 02 aug 2018

För ett drygt ett år sedan såldes hamnområdet i Dalsbruk, söder om Åbo i Finland. Efter många spekulanter har man nu lyckats sälja maskinerna från valsverket till engelska O'Brien & Sons. Inom fem år hoppas man att det finns 60 nya jobb i hamnen.

- Det är självklart att det inte blir som under fabrikens glansdagar med över 1 000 anställda, men lite hoppas vi att det ska göra för sysselsättningen i området. Företaget som köpte maskinerna finns i England och kommer sedan att sälja vidare delarna till diverse fabriker, säger Göran Eriksson, verkställande direktör för Dalsbruks Fabrik Ab till Svenska Yle.

Företaget i England vill inte berätta om köpesummans storlek. Men till exempel den sista maskinen som köptes in 2008 hade då ett värde på tre miljoner euro.

– Under året har vi också jobbat med förhandsmarknadsföring och skapat kontakter. Det arbetet ska vi ta upp igen nu när valsverkslinjen är såld och vi har en tidtabell att hålla oss till, säger Göran Eriksson.

Det var fastighetsbolaget Dalsbruks Fabrik Ab som tillsammans med DB Marina och Kimitoöns kommun köpte upp områden och inventarier av FN-Steel Ab som gjorde konkurs 2012. Även en mindre kontorsbyggnad såldes då till privata köpare.

Totalt är det frågan om ett cirka 13 hektar stort område med 25 000 kvadratmeter byggnadsmassa av olika typer. Förutom hamnen är det också speciellt att man har en egen eltransformator som förser området med ström.

Ett företag som man redan har förhandlat med kommer från den tunga industrin i regionen Egentliga Finland i sydvästradelen av landet. Men utrymmen finns för många fler företag.

Hamnen med en åtta meter djupt farled är en viktig del av verksamheten på området. Under året har företaget testat lastning och lossning av virke i liten skala under ett tillfälligt miljölov. Nu har ett nytt miljölov beviljats för verksamhet i hamnen vilket ger möjligheter för utveckling.

För tillfället finns det 256 arbetssökande på ön och 115 bostäder till försäljning eller uthyrning i Dalsbruk. Om allt går enligt förväntningarna kan 50-60 jobb finnas tillgängliga redan om fem år.

 

Annons