Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, feb, 16 2019
Senaste Nytt

Comeback för asbest i USA

Asbest och dess effekter: Bilden visar lungor med asbestrelaterade sjukdomar, inklusive pleuralplack, lungcancer, asbestos, plack på membranet och mesoteliom. Bild: Wikipedia, kredit: National Heart Lung and Blood Institute -
Asbest och dess effekter: Bilden visar lungor med asbestrelaterade sjukdomar, inklusive pleuralplack, lungcancer, asbestos, plack på membranet och mesoteliom. Bild: Wikipedia, kredit: National Heart Lung and Blood Institute -
Publicerad av
Markku Björkman - 07 aug 2018

I en rapport som Environmental Protection Agency (EPA) har publicerat framgår det att man åter kommer att tillåta asbest. USA har inte haft ett totalt förbud mot mineralen, men den har de facto varit oanvändbar inom byggnadsindustrin, skriver Svenska Yle.

Nu har man beslutat att tillåta nya byggnadsmaterial som innehåller mineralen. Från EPA:s håll meddelas att man inte längre ser till risken vad gäller asbest i luften, marken eller vattnet.

Asbest är förbjudet på grund av sina hälsovådliga effekter. De vanligaste sjukdomarna knutna till mineralen är asbestos och lungcancer.

Svenska Arbetsmiljöverket meddelar att när man bearbetar eller river ner material som innehåller asbest frigörs en stor mängd asbestfibrer som svävar i luften under mycket lång tid eftersom fibrerna är mycket lätta och tunna.

Det är farligt att andas in asbestfibrer eftersom fibrerna kan orsaka flera allvarliga lungsjukdomar som till exempel cancer.

President Trump tror inte på hälsoriskerna. Det ryska företaget Uralasbest genomförde en PR-kampanj med hjälp av den amerikanska presidenten. Asbestproducenten lade ut bilder på sociala medier med en bild av USA:s president.

Den röda stencilen hade bildtexten: "Approved by Donald Trump, 45th President of the United States". På svenska ungefär, "Godkänd av Donald Trump, USA:s 45. president."

Trump har länge varit officiellt skeptisk till asbests hälsorisker. I sin bok "The Art of the Comeback" från 1997, skriver han att förbudet har uppkommit till följd av grupptryck.

Processen inleddes 2016 efter ett tillägg om att se över Toxic Substances Control Act från 1976. Beslut fattades av kongressen.

EPA har nu inlett arbetet och asbest var ett av de tio första materialen myndigheten tog ställning till.

Tillägget som antogs 2016 stipulerar att EPA ska ta ställning till hundratals ämnen. Granskningen gäller ämnen som redan är reglerade och ämnen som potentiellt borde regleras.

Beslutet från EPA betyder inte att asbest oreglerat kommer börja säljas i butikerna. Myndigheten har beslutat att ta ställning till substansen från fall till fall, skriver Svenska Yle och citerar EPA.

Eftersom materialet inte framställs i USA importeras det från Ryssland och Brasilien.

 

 

Annons