Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, feb, 16 2019
Senaste Nytt

Brittiskt bolag får undersökningstillstånd i Sunne och Arvika kommuner

Foto: Erris Resources
Foto: Erris Resources
Publicerad av
Simon Matthis - 09 aug 2018

Brittiska Erris Resources svenska filial har av Bergmästaren beviljats undersökningstillstånd i Sunne och Arvika kommuner.

Undersökningen avser i första hand guld, silver, koppar, bly och zink. Ansökan grundas på samanställning av geologiska och geofysiska data från SGU och tidigare prospekteringsarbeten visar på god potential för fynd av koncessionsmineral inom det ansökt området.

Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och Bergvik skog har pekat på att det finns höga naturvärden i det aktuella området. Inom området finns också ett flertal forn- och kulturlämningar registrerade i Riksantikvarieämbetes fornminnesregister. Dessa skyddsvärden får undersökningarna inte påverka enligt tillståndet.

Annons