Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, jul, 18 2019
Senaste Nytt

Uran tas bort som koncessionsmineral i minerallagen

Foto: Isentropque/Wikimedia Commons
Foto: Isentropque/Wikimedia Commons
Publicerad av
Simon Matthis - 13 aug 2018

Den 1 augusti 2018 trädde en ändring i minerallagen ikraft som innebär att uran tas bort ur uppräkningen av koncessionsmineral i minerallagen.

Det innebär att ansökningar om undersökningstillstånd eller bearbetningskoncession som kommer in till Bergsstaten efter den 31 inte kommer att innefatta uran. Av övergångsbestämmelserna framgår att äldre föreskrifter fortfarande ska gälla för undersökningstillstånd som har meddelats före ikraftträdandet.