Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, jul, 18 2019
Senaste Nytt

Svenskt gruvbolag hittar diamanter i sanden

Publicerad av
Simon Matthis - 17 aug 2018

Svenska Africa Resources AB har sedan i början av juni i år, med bolagets nyanskaffade muddringsverk som bas, arbetat med att avlägsna det överliggande sandlagret på diamantfyndigheten i bolagets diamantprojekt i södra Demokratiska Republiken Kongo. Diamanter har en hög densitet vilket medför att det översta sandlagret sällan innehåller diamanter. Detta är enligt bolaget ovanligt och ger positiva indikationer inför den kommande alluviala diamantutvinningen.

Utöver de små diamanterna har även en strax under 1 karats diamant hittats i ett av stenblocken som rensats bort från fyndigheten.

– Vi har nu snart arbetat oss igenom det överliggande sandlagret och har därigenom möjliggjort åtkomst till diamantförande alluvial malm. Detta innebär att vi med stor sannolikhet kan påbörja utvinning av diamanter på bolagets projekt inom kort. Att vi redan i detta skede finner diamanter är positivt och bekräftar ledningens syn på bolagets projekt och potentialen avseende diamantutvinning i detta område, säger bolagets VD Thomas Häggkvist i ett pressmeddelande.