Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, jun, 19 2019
Senaste Nytt

Betonggjutningen till Silvergruvan klar

Foto: Sotkamo Silver
Foto: Sotkamo Silver
Publicerad av
Simon Matthis - 03 sep 2018

Sotkamo Silvers silvergruveprojekt i Finland fortskrider enligt schema och inom planerad kostnadsram.

Betonggjutningen av produktionsbyggnadens golv slutfördes, och installationen av maskiner och utrustning har påbörjats. Grunden för malmlagret har gjutits och konstruktionen av lagerbyggnaden har börjat. Processvattenledningen från Olkilahti pumpstation har slutförts. Jordavrymningen vid dagbrottet och byggandet av dammarna går som planerat. Byggarbetsplatsen har nu cirka 90 arbetare och kommer att öka till cirka 150 personer under installationsfasen i oktober.

Det skriver Sotkamo Silver i ett pressmeddelane.

Kommande väsentliga steg i projektet är:

- Installation av el- och automationsutrustning i anrikningsverket

- Transportsbandsinstallation i malmhanteringsdelen

- Finkross- och sållinstallation

- Start av gruvdrift i dagbrott och underjord

- Slutförande av processvattendammar

- Slutförande av vattenreningsverket

- Slutförande av kvarn- och produktionsutrustningsinstallation

- Start av provkörningar och produktion

- Uppstart av produktionen

Målet är att starta kommersiell produktion i Silvergruvan i början av 2019.

– Sommaren har varit mycket gynnsam för byggnadsarbetet. Det varma vädret har bidragit till att infrastruktur- och byggnadsarbetena gått väl. Vi har varit mycket framgångsrika i våra entreprenörsval och samarbetet har varit smidigt och projektet går enligt plan på alla områden, säger Timo Lindborg, VD för Sotkamo Silver AB.