Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, jun, 19 2019
Senaste Nytt

Diamanthalter över förväntan i Africa Resources projekt i DR Kongo

Foto: Africa Resources
Foto: Africa Resources
Publicerad av
Simon Matthis - 03 sep 2018

 Svenska Africa Resources AB har utvunnit de första diamanterna från alluvial malm inom bolagets diamantprojekt längs Kasai-floden i Demokratiska Republiken Kongo (DRC). Bolaget har nu kommit igenom sandlagret fram till det översta diamantförande, mer finkorniga, alluviala materialet och har kunnat påbörja den reella diamantutvinningen. Detta har lett fram till att de första diamanterna har kunnat utvinnas genom bolagets processverk. Ett första ton alluvial malm har sorterats och innehöll diamanter motsvarande 14,1 karat.  

Enligt en oberoende mineralresursbedömning utförd 2008 av Venmyn Deloitte i Sydafrika på licensen gjordes bedömningen att området omfattar ca 600 000 ton av diamantförande alluvial malm på flodbädden med en genomsnittlig halt om ca 3 carat/ton.

Africa Resources meddelar att utvinningen successivt kommer att skalas upp i takt med att  fyndighetens utformning och djup blir mer känd och den operativa  ledningen får ett ännu bättre underlag för en optimal utvinningstakt och  därmed nödvändig produktions- och sorteringskapacitet. Värdet av  diamanterna varierar men bedöms i nuläget ligga på i genomsnittligt  intervall 100-200 USD/carat.  

– Det är glädjande att få bevis på att bolagets idé har varit korrekt. Diamanter är tyngre än det mesta av det övriga materialet i floderna varför de vaskas och koncentreras naturligt av vattnet och ansamlas logiskt i det material som följer under det översta lagret av sand.  Diamanthalterna i detta material är ofta höga vilket gör DRC och detta område intressant om man har processkapacitet. Bolagets ledning har arbetat med kongolesiska projekt sedan 2011, byggt upp nätverk och en organisation, utvärderat projekt och licenser, testat import-, exportprocesser, regelverk, lagar och först nu genom vårt lokala dotterbolag gjort vår första mindre investering i ett kongolesiskt projekt, Thomas Häggkvist, VD Africa Resources AB.

– Landet har sina utmaningar men vi ser en stor potential för bolag som lyckas etablera en lokal närvaro med tillgång till licenser och projekt. Africa Resources har kommit en bra bit i skapandet av en koncern med fokus på kongolesiska projekt, vi ser med tillförsikt framåt på bolagets verksamhet i ett intressant tillväxtland, fortsätter han.