Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, jun, 19 2019
Senaste Nytt

Kopparpriset ingen tillförlitlig konjunkturbarometer

Världens största koppardagbrott i Chile. Foto: Reinhard Jahn/Wikimedia Commons
Världens största koppardagbrott i Chile. Foto: Reinhard Jahn/Wikimedia Commons
Publicerad av
Simon Matthis - 03 sep 2018

Länge ansågs kopparpriset vara en tillförlitlig konjunkturbarometer. Om kopparpriset gick ned följde en global konjunkturnedgång - givet den nyckelroll koppar har i många industrier - och tvärtom.  Men kopparpriset är långtifrån den makroekonomiska kristallkula som många trott. En analytiker på nyhetsbyrån Bloombergs har gått igenom konjunkturuppgångar och -nedgångar sedan 1970 och framåt och funnit att de flesta recessioner inte alls föregåtts av något prisfall på koppar, även om de ofta sammanfaller med dessa. Slutsatsen är fluktuationer i utbud snarare än i efterfrågan styr kopparprisets ofta oförutsägbara variationer. Att anpassa produktionen i en koppargruva just-in-time låter sig nämligen inte göras och därför följer inte utbudet efterfrågan hack i häl.
Koppar är av avgörande betydelse som smörjmedel av den globala ekonomin. ”Det har många användningsområden. Men att förutse den ekonomiska framtiden är inte ett av dem”, slår Bloombergs analytiker Stephen Mihm som också menar att kopparpriset även speglar Kina överdrivna inflytande. Kina förbrukar hälften av jordens kopparproduktion och dess statliga stöd till kopparprojekt har fått efterfrågan att se större ut än den egentligen är.