Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, jun, 19 2019
Senaste Nytt

Nytt stålforskningsinstitut startar under hösten 2018

Det finns ett behov att intensifiera forskningen kring ståltillverkning. Bilden visar hur vitt hett stål hälls ut ur en elektrisk ljusbågsugn. Foto: Wikipedia, kredit: U.S. Farm Security Administration
Det finns ett behov att intensifiera forskningen kring ståltillverkning. Bilden visar hur vitt hett stål hälls ut ur en elektrisk ljusbågsugn. Foto: Wikipedia, kredit: U.S. Farm Security Administration
Publicerad av
Markku Björkman - 05 sep 2018

Svensk gruv- och stålindustri har tagit initiativ till bildandet av ett nytt stålforskningsinstitut, SWERIM AB, som startas upp under hösten 2018.

Institutet bildas genom en sammanslagning av Swerea MEFOS, Luleå, samt material- och produktionsforskningen inom Swerea KIMAB i Stockholm.

Swerim AB kommer att bedriva processmetallurgisk, bearbetningsteknisk och materialrelaterad forskning av betydelse för gruv-, stål- och metallföretag samt materialanvändare.

Swerim AB ägs till 80 procent av industrin och till 20 procent av svenska staten. Beräknad omsättning är 250 mkr och antalet anställda blir 190 personer.