Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, jun, 17 2019
Senaste Nytt

Botnia eftersträvar att bli ett guldproducerande bolag

Här granskas prospekteringsresultat. Botnia Exploration är ett bolag som sedan år 2007 bedrivit prospekteringsverksamhet i erkänt mineralrika områden i framförallt Västerbotten. Enligt bolaget fokuserar man för närvarande på två områden kring Vindelgransele, Vargbäcken och Fäbodtjärn. Botnias huvudprioritet är guld, men även andra ädel- och basmetaller finns i projektportföljen. Företaget är verksamt i Sverige. Foto: Botnia Exploration
Här granskas prospekteringsresultat. Botnia Exploration är ett bolag som sedan år 2007 bedrivit prospekteringsverksamhet i erkänt mineralrika områden i framförallt Västerbotten. Enligt bolaget fokuserar man för närvarande på två områden kring Vindelgransele, Vargbäcken och Fäbodtjärn. Botnias huvudprioritet är guld, men även andra ädel- och basmetaller finns i projektportföljen. Företaget är verksamt i Sverige. Foto: Botnia Exploration
Publicerad av
Markku Björkman - 06 sep 2018

Tillsammans med den nyligen slutförda genomförbartstudien som presenterades i juni, uppgraderingen av tillgångar till reserver baserat på studien, och inlämnandet av miljötillståndsansökan till Mark- och Miljödomstolen den 15 augusti har Botnia Exploration under den gångna sommaren kännetecknats av omfattande aktivitet, skriver företaget i ett pressmeddelande.

Därmed har Botnia, enligt egen utsago, på kort tid tagit tre betydande steg framåt mot att bli ett guldproducerande bolag med intäkter.

Den minskade risken ökar också chanserna för Botnia att hitta lånefinansiering för rörelsekapitalbehovet vid gruvstart, som vi beräknar till omkring vinterhalvåret 2019/2020. Den svaga guldprisutvecklingen har dock dämpat både intäktsprognosen och vår kassaflödesvärdering av substansvärdet som nu uppgår till SEKm 179, jämfört med börsvärdet på SEKm 227. Sammantaget ser företagt en medelhög potential i aktien till en hög risk.