Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, jun, 19 2019
Senaste Nytt

Ingen kalkbrytning i Ojnareskogen

Foto: Lisa Wanneby/Wikimedia Commons
Foto: Lisa Wanneby/Wikimedia Commons
Publicerad av
Simon Matthis - 11 sep 2018

Mark- och miljödomstolen har i en dom i dag avslagit bolagen Nordkalks och SMA Minerals ansökan om kalkbrytning på Gotland.

Kalkbrytning i Ojnareskogen på Gotland har väckt starka protester – området har till och med ockuperats för att förhindra avverkningar - och tillstånd till brytning har överklagats i flera processer sedan 13 år.   

Ännu är inte sista kapitlet skrivet i den långdragna processen eftersom båda parter förklarat att de tänker överklaga dagens dom.