Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, jun, 19 2019
Senaste Nytt

Svemin: ”Nej till kalkbrytning slår mot Sverige som industrination”

Foto: Svemin
Foto: Svemin
Publicerad av
Simon Matthis - 12 sep 2018

Dagens besked om nej till kalkbrytning på norra Gotland påverkar Sverige som industrination.

– Vem vågar investera när förutsättningarna för tillståndsprövningen kan ändras under pågående rättsprocess, säger Kerstin Brinnen, branschjurist Svemin.

Efter mer än tolv år av tillståndsprövning om kalkbrytning på norra Gotland sa i dag Mark-och miljööverdomstolen nej till stenbrytning i uppmärksammade Bunge. Anledningen är det utpekande av Natura 2000 som regeringen gjorde 2015, mitt under pågående tillståndsprövning.

Regeringens beslut gjorde att förutsättningarna för tillstånd ändrades i grunden och idag, menar Svemin.

Turerna kring de omstridda områdena har med andra ord varit många, långa och komplicerade.

– För verksamhetsutövare är det här en närmast Kafkaliknande situation. Det är helt orimligt att förutsättningarna förändras under pågående prövning, säger Kerstin Brinnen.

Enligt Svemin kan rättssäkerheten inom gruv- och mineralbranschen ifrågasättas.

– Tillståndsprocesserna måste ses över. Det måste finnas bättre förutsägbarhet i omfattning, innehåll och tidsåtgång. Det behövs också en större helhetssyn överlag i myndigheternas arbete, där man inte bara ser till sitt specialområde utan också till berörda verksamheter och väger in såväl miljöaspekter som sociala aspekter och samhällsekonomiska aspekter, säger Kerstin Brinnen. Först då kan vi prata på riktigt om vad som är hållbart, säger Kerstin Brinnen.

Per Ahl, vd Svemin, varnar för långtgående följder av Mark- och miljödomstolen dom.

 

– Gruv- och mineralindustrin är en kapitalintensiv och långsiktig verksamhet. Dagens besked skapar osäkerhet och kan äventyra investeringsviljan, men inte bara för gruv- och mineralnäringen. Det här drabbar inte bara vår bransch, utan slår mot Sverige som industrination. Alla som bedriver tillståndspliktig verksamhet har anledning att känna oro, säger Per Ahl.