Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, feb, 15 2019
Senaste Nytt

Mapeis arbetsmiljövänliga acceleratorer

Publicerad av
Redaktionen - 20 dec 2017

Förstärkning med sprutbetong är en vanlig metod som används i tunnlar, gruvor och bergrum. Betongsprutning är en metod där man med tryckluft slungar betong genom ett slangmunstycke på en yta utan tidskrävande och fördyrande formsättning. Sprutbetong kan utföras som torr- eller våtsprutning beroende på appliceringskrav.

Vårt Mapequick AF sortiment, alkalifria acceleratorer till sprutbetong, ger en snabb bindning, hög tidig- och sluthållfasthet samt möjliggör sprutning i varierande tjocklek. Detta sortiment möjliggör att vi väl kan möta kraven för en god arbetsmiljö, snabba bindetider och de är dessutom prisvänliga.

Berggrunden i Sverige är rik på järn, koppar, silver och guld. Tack vare detta har och är gruvindustrin av stor betydelse för Sverige.  Mycket av det vi kan idag om tunnelbrytning har vi lärt från gruvbrytningen. Gruvindustrin växer snabbt, nya gruvor öppnar och gamla gruvor utökar sin kapacitet.

Mapei har lång erfarenhet av underjordsarbeten och har produkter, expertkunskap och service för de moderna arbetsprocesserna.

Vi arbetar nära våra samarbetspartners och vi utvecklas tillsammans för att ta oss till nästa nivå vad gäller:

  • Arbetsmiljö
  • Snabbare cykeltider
  • Minskade kostnader

För mer information gå in på vår hemsida eller kontakta Karin Pettersson, Country Manager UTT Sverige, karin.pettersson@mapei.se telefon: 08 – 525 152 23

Annons