Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, feb, 16 2019
Senaste Nytt

Indien stänger kolgruvor på löpande band

Foto: Decuanus/Wikimedia Commons
Foto: Decuanus/Wikimedia Commons
Publicerad av
Simon Matthis - 14 sep 2018

Indiens statligt ägda gruvföretag Coal India – världens största kolgruveföretag sett till produktionen - planerar att stänga 53 av sina underjordiska kolgruvor. Men de gör det inte för miljöns skull utan för att gruvorna är farliga att arbeta i och har blivit olönsamma.

Coal India har 369 kolgruvor i Indien som sammantaget står för 84 procent av kolproduktionen i landet.

Men produktionen i många av gruvorna har minskat kraftigt de senaste åren och nu vill kolbolaget rationalisera verksamheten.

– Vi ärvde omkring 700 underjordiska gruvor vid nationaliseringen. Nu försöker vi rationalisera gruvor som är mycket små och inte ekonomiskt bärkraftiga, sade Coal Indias vd Anil Kumar Jha till mineral-technologies.

Arbetssäkerheten i flera av underjordsgruvorna lämnar också en del att önska. Under de sex månaderna 2016 omkom 64 arbetare i Coal Indias kolgruvor.

Annons