Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, maj, 25 2019
Senaste Nytt

Odin Metals får prospektera koppar och silver i Dalsland

Publicerad av
Simon Matthis - 24 sep 2018

Det australiska prospekteringsföretaget Odin Metals har beviljats undersökningstillstånd för ett område benämnt Dingelvik 100 i Dalsland.

Tillståndet gäller i tre år och avser främst koppar och silver.

Ansökan grundas på studier av geologin i området, geokemiskt och geofysiskt material från SGU:s databaser samt historiska arbeten från äldre undersökningstillstånd och yuvbrytning i området som visar på god potential för ytterligare fynd. Det skriver Bergsstaten i sitt beslut.

De berörda kommunerna Bengtsfors, DalsEds, Melleruds och Åmåls kommuner har samtliga invändningar mot undersökningstillståndet och framhåller att området är viktigt för naturturismen. Det används också som dricksvattentäkt. Fastighetsägarna till Dingelvik 100 är också kritiska till att tillståndet beviljas och en namnlista med drygt 1000 underskrifter har skickats in till Bergsstaten.

Området är drygt 22 000 hektar stort.