Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, jul, 17 2019
Senaste Nytt

Kommunuppropet: "Utöka den kommunala vetorätten mot utvinning"

Foto: Géry Parent/Wikimedia Commons
Foto: Géry Parent/Wikimedia Commons
Publicerad av
Simon Matthis - 24 sep 2018

Det brittiska företaget som vill utvinna vanadin ur alunskiffer i Skåne har utlöst starka protester och ett kommunupprop, initierat av godsägare Carl Piper, som nu sprider sig i landet. I en debattartikel i Södermanlands Nyheter publicerad den 22 september och undertecknad av LRF i sex län, argumenteras för att kommunernas vetorätt bör utsträckas till all utvinning ur alunskiffer, framför allt av vanadin.

Kanadensiska och australiska företag har också planer på att utvinna vanadin kring Storsjön i Jämtland.

Det framhålls att bördiga jordar omger alunskiffer och dessa behöver skyddas, särskilt efter årets extrema torka.

”Många hade hoppats att det förbud mot uranutvinning som nyligen trädde i kraft skulle innebära slutet för prospekteringsföretagens aktiviteter i alunskiffrarna, men tyvärr blev det inte så. Nu är det ofta vanadin som står i fokus för deras intresse”, skriver undertecknarna.