Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, maj, 25 2019
Senaste Nytt

Vilhelmina Mineral noteras på Nordic MTF

Karta: Vilhelmina Mineral
Karta: Vilhelmina Mineral
Publicerad av
Simon Matthis - 28 sep 2018

Prospekteringsföretaget Vilhelmina Mineral AB meddelar att de har noterats på Nordic MTF, som är NGM:s nordiska tillväxtmarknad, anpassad för att ge unga och växande bolag tillgång till kapitalmarknaden.

– Det är mycket glädjande att vi nu godkänts för notering på NGM. Ökad uppmärksamhet för Bolaget i publik miljö och ytterligare access till kapitalmarknaden är positiva aspekter med detta”, säger Peter Hjorth, VD för Vilhelmina Mineral AB i ett pressmeddelande.

Noteringsbeslutet är villkorat av att Vilhelmina Mineral AB (publ) uppfyller de formella noteringskraven på att (i) ha säkrat rörelsekapital för en period om tolv (12) månader och (ii) ha minst trehundra (300) aktieägare från första handelsdag på Nordic MTF samt (iii) att ingen ny information framkommer som påverkar bolagets uppfyllelse av noteringskraven.

Första handelsdag är beräknad till den 29 november 2018.  

Vilhelmina Mineral är främst inriktat på basmetaller, i huvudsak på koppar och zink. Bolaget fokuserar i nuläget på det svenska projektet Stekenjokk och Levi samt det norska projektet Jomafältet. Bolagets affärsidé är att identifiera, förvärva och utveckla intressanta mineralprojekt fram till gruvstart.