Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, maj, 26 2019
Senaste Nytt

Ripasso Energy tecknar avsiktsförklaring med Glencore

Publicerad av
Simon Matthis - 01 okt 2018

Ripasso Energy AB tecknar avsiktsförklaring med Glencore om installation av minst 44 och högst 136 PWR BLOK i Sydafrika. Värdet uppgår till mellan 240 och 740 MSEK (22–68 MEUR) och minskar koldioxidutsläppen med mellan 154 000 och 476 000 ton/år. Projektet kan bli det största ”waste-to-energy (WtE)”-projektet i sitt slag som genomförts Afrika.

Det svenska miljöteknikföretaget Ripasso Energy AB har tecknat en avsiktsförklaring med Glencore Operations South Africa Limited om installation av minst 44 och högst 136 PWR BLOK 400-F vid Glencore’s anläggningar Lydenburg och/eller Lion i Sydafrika. Syftet är att ingå ett fem till åttaårigt avtal där Ripasso Energy ska tillvarata och utvinna energin ur anläggningarnas restgaser och generera elektricitet som Glencore förbinder sig att köpa. Enligt avsiktsförklaringen är parternas intention att ingå bindande avtal senast den 31 mars 2019.

- Vi har på mycket kort tid kunnat visa att stirlingmotorn och PWR BLOK är den bästa lösning för att tillvarata energin i restgaser, både ur ett kostnads- och miljöperspektiv. Att ett av världens största bolag inom gruvindustrin väljer att ingå en avsiktsförklaring ger oss möjligheten att bevisa teknologin i stor skala, säger Gunnar Larsson, VD Ripasso Energy.

Tillgänglig restgas vid Glencores anläggningar i Lion och Lydenburg ger Ripasso möjlighet att bygga en anläggning med kapacitet på minst 18MW med möjlig utökning till totalt 54MW. Projektet kan bli det största ”waste-to-energy”-projektet i sitt slag i Afrika, enligt Ripasso. Lösningen sägs kunna minska Glencores koldioxidutsläpp som orsakas från elförbrukning med mellan 154 000 och 476 000 ton/år.