Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, maj, 26 2019
Senaste Nytt

LKAB Minerals förvärvar industrimineralföretaget Francis Flower

Foto: Francis Flower
Foto: Francis Flower
Publicerad av
Simon Matthis - 10 okt 2018

LKAB Minerals kommer, efter myndighetsgodkännande, att förvärva samtliga aktier i Francis Flower.

— Förvärvet av Francis Flower skapar tillväxt inom området för industrimineraler. Inom LKAB:s strategiplan avser vi att öka produktionen av järnmalm, men också att samtidigt utöka våra andra affärer, för att på sikt ha en bättre balans mellan dessa och göra oss mindre känsliga för svängningar på järnmalmsmarknaden, vilket därmed stärker LKAB som helhet, säger LKAB:s vd och koncernchef Jan Moström, i ett pressmeddelande.

Men förvärvet innehåller även andra delar av strategisk betydelse, förklarar Jan Moström:

— Genom att sammanföra Francis Flower:s verksamhet med LKAB:s skapar vi en form av cirkulär ekonomi, med en tydlig koppling till LKAB:s försäljning av järnmalm. Ett av Francis Flower:s produktområden är återvinning av masugnsslagg som förädlas till mald granulerad masugnsslagg (GGBS), vilket ersätter Portlandcement i produktionen av betong och minskar koldioxidutsläppen.

Leif Boström, direktör Division Specialprodukter och koncernchef för LKAB Minerals, säger:

— Vi arbetar aktivt för att skapa en betydande tillväxt för affärsområdet industrimineraler. Vi gör detta genom organisk tillväxt inom den befintliga verksamheten, att sälja mer av de produkter vi har. Men vi investerar också i nya projekt, till exempel utvinning av fosfor och sällsynta jordartsmetaller ur gruvavfall, och slutligen använder vi förvärv som ett verktyg för att ytterligare snabba på vår tillväxt. Francis Flower stärker vårt erbjudande till marknaden genom att bredda vår produktportfölj och stärka vår närvaro inom bygg- och konstruktionsmarknaden. Vi ser synergier med ökad korsförsäljning och samordning av verksamheterna i såväl England som Sverige. Jag ser fram emot att träffa och välkomna alla nya medarbetare till LKAB.

Francis Flowers årliga försäljning uppgår till ca 1,3 miljoner ton mineralprodukter till ett värde av närmare 800 miljoner kronor (70 miljoner GBP), varav merparten i Storbritannien. Bolaget har cirka 130 anställda vid fyra produktionsorter i England; Scunthorpe, Wicken, Gurney Slade och Runcorn. Francis Flower har specialiserat sig på att återvinna mineraler och förädla sidoströmmar från annan mineral-produktion, samt producerar och marknadsför fyllnadsmaterial för industriell användning.

Transaktionens värde har inte offentliggjorts.