Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, apr, 19 2019
Senaste Nytt

Skandivanadium får tre undersökningstillstånd i Skåne

Publicerad av
Simon Matthis - 15 okt 2018

Det brittiska bolaget Scandivanadium har beviljats tre undersökningstillstånd i Skåne, i Tomelilla, Eslöv, Hörby och Ystads kommuner, av Bergsstaten.

Undersökningstillstånden är omstridda och i Skåne är upprördheten stor efter beskedet. Ystads Allehanda skriver att Sverige riskerar att förvandlas till ett Klondyke och menar att Skandivanadium ”grönmålar” sig själva.

Många av motståndarna vill att kommunerna ska ha vetorätt mot prospektering av vanadin i alunskiffer, som det här är fråga om.

Länsstyrelsen i Skåne motsätter sig undersökningstillståndet, liksom de berörda kommunerna och flera LRF-föreningar.

Undersökningstillstånden täcker över stora områden där det bland annat finns naturreservat, kulturarv och vattenskyddsområden. Skandivanadium skriver i ett yttrande att om de under prospekteringen hittar områden som inte är ”geologiskt prospektivt för vanadin” eller till exempel miljömässigt känsliga, så kommer de så snabbt som möjligt lämna tillbaka de prospekteringstillstånden. Att Skandivanadium på det här viset avser att på ett tidigt stadium reducera de stora prospekteringsområdena anförs också som ett av de viktigaste skälen för Bergmästaren att bevilja dem undersökningstillstånd.

Annons