Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, apr, 19 2019
Senaste Nytt

Nominera till pris för nytänkande inom gruvnäringen!

Foto: SGU
Foto: SGU
Publicerad av
Simon Matthis - 18 okt 2018

På konferensen Future Mine and Mineral i Stockholm den 28 januari nästa år kommer SGU dela ut den över 250 år gamla gruvmedaljen Svensk Bergsmans Hedersmärke för Snille och Flit till särskilt berömliga insatser inom Sveriges gruvnäring.

Sista dag att nominera kandidater är den 24 oktober.

I dag är efterfrågan på innovationskritiska metaller och mineral för ett mer hållbart samhälle – omställningsmetaller –större än någonsin och gruvnäringen utgör en viktig del av den gröna omställningen. Därför väljer SGU att knyta an till denna tradition.

– Vi ser hedersmärket som ett sätt att belysa och belöna enskilda personers berömliga insatser för en näring i stark utveckling. Det kan handla om innovationer, entreprenörskap eller utvecklingsarbete i vid bemärkelse, säger Lena Söderberg, generaldirektör på SGU.

Redan i mitten av 1700-talet såg den svenska staten vikten av att lyfta fram innovativa lösningar inom den teknikintensiva gruvnäringen och första gången ett svenskt ämbetsverk fick förtroendet att dela ut en statlig medalj handlade det om just Svensk Bergsmans Hedersmärke för Snille och Flit. Det framgår av Kungl. Maj:ts brev till Kunglig Bergskollegium den 19 november 1757, där det står:

”Svensk Bergsmans Hedersmärke för Snille och Flit ska belöna en enskild person, eller grupp, för berömligt nytänkande inom teknik, säkerhet, miljö, likabehandling, arbetsmiljö eller samverkan i gruvnäringen”

Genom åren har sammanlagt 85 bergsmän fått ta emot Svensk Bergsmans Hedersmärke för Snille och Flit, senast år 2013 då två kvinnor och två män belönades med medaljen.

Annons