Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, apr, 19 2019
Senaste Nytt

Seminarium: Så skapar vi cirkulär ekonomi i industrin

Bild: Jernkontoret.
Bild: Jernkontoret.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 23 okt 2018

Stålindustrin är en viktig del av den cirkulära ekonomin eftersom stål är 100 procent återvinningsbart, i evighet samt producerar en rad samhällsnyttiga restprodukter som kan användas för till exempel vattenrening och slaggasfalt. Det kvarstår dock en rad utmaningar för att industrin ska bli helt cirkulära vilket diskuteras i seminariet på torsdag den 25 oktober. 

I samband med seminariet lanseras den nya handboken för restprodukter "Stålindustrin gör mer än stål".

Olika material har kommit olika långt i sin cirkularitet, stålkretsloppet har sedan många hundra år tillbaka samlat in skrot för att smälta om och göra nytt stål av. Idag är majoriteten av de svenska stålföretagen helt skrotbaserade. 

Under eftermiddagens seminarium där bland annat stålföretagen, forskare, Naturvårdsverket samt Åsa Domeij, ordförande i Delegationen för cirkulär ekonomi och Åsa Westlund, ordförande i riksdagens EU-nämnd kommer diskutera vad som behövs för industrins material och restprodukter i ökad utsträckning ska nyttiggöras och ersätta jungfruligt material. För att nå en cirkulär ekonomi krävs ett brett angreppssätt hos användare, myndigheter, lagstiftare och policyutveckling där många mål och aspekter bör ingå.

– Vi kommer visa hur cirkulära stålindustrin redan är, men också peka på de hinder som finns för att vi ska nå fullständig cirkularitet. Avvägningen mellan olika mål är viktigt och måste finnas med i det fortsatta policy- och lagstiftningsarbetet, säger Eva Blixt, forskningschef på Jernkontoret.

 

Tid och plats

Tid: Torsdagen den 25 oktober 2018, kl. 15.00–17.00

Plats: Jernkontoret, Kungsträdgårdsgatan 10, Stockholm.

 

Annons