Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, apr, 19 2019
Senaste Nytt

Atlas Copco: “Solid lönsamhet, svagare efterfrågan i vissa kundsegment”

Publicerad av
Simon Matthis - 25 okt 2018

Mats Rahmström, vd och koncernchef för Atlas Copco, har nyligen kommenterat Atlas Copcos resultat för det tredje kvartalet.

– Vår lönsamhet är solid och vi fortsatte att växa vår serviceaffär inom alla affärsområden. Jämfört med tidigare höga nivåer har efterfrågan inom vissa kundsegment försvagats.

– Det råder större osäkerhet i den globala ekonomin och det har påverkat vissa kunders investeringsbeslut. Som väntat har halvledaraffären haft en negativ orderutveckling under kvartalet, säger Mats Rahmström.

Jämfört med föregående år ökade orderingången under tredje kvartalet 6% till 23 440 MSEK (22 062), en organisk nedgång om 1%. Intäkterna ökade med 13% till 23 675 MSEK (21 033), en organisk ökning om 6%. Rörelseresultatet ökade till 5 263 MSEK (5 002). Exkluderat jämförelsestörande poster var den justerade rörelsemarginalen 22,5% (22,2).

Annons