Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, jul, 18 2019
Senaste Nytt

LRF Skåne: ”Minerallagen är en relik från 1500-talet”

Dagbrott i Utah, USA. Foto: Wikimedia Commons
Dagbrott i Utah, USA. Foto: Wikimedia Commons
Publicerad av
Simon Matthis - 16 okt 2018

Efter beskedet att brittiska Scandivanadium får undersökningstillstånd i Skåne kräver LRF Skåne att minerallagen ses över. I ATL Lantbrukets Affärstidning skriver Anders Rolfsson från LRF Skåne i en debattartikel att minerallagen är en gammal relik från 1500-talet då brytning av mineraler var en avgörande faktor för Sveriges ekonomi och för Sveriges möjligheter att föra krig.

”Det är dags att den i grund och botten ses över”, skriver han som ser möjligheten till öppen gruvdrift på Österlen som obefintlig. Eftersom i princip alla berörda parter, Länsstyrelsen, markägare och kommuner, kommer att motsätta sig det, är det då ens värt att söka undersökningstillstånd? frågar sig artikelförfattaren.

I området skulle gruvdrift hamna i strid med vissa av Miljöbalkens bestämmelser.

”LRF Skåne anser att politiker och myndigheter måste se över Minerallagen och ge Bergsstaten i uppdrag att, innan tillstånd för undersökningstillstånd ges, även beakta om det finns möjligheter att brytningskoncession kommer att ges enligt andra gällande lagar.

Vi kräver att Minerallagen måste anpassas till annan lagstiftning och att den förändras så att markägarens ställning stärks när det gäller undersökningstillstånd, prospektering och gruvbrytning”, avslutas debattartikeln.