Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, apr, 19 2019
Senaste Nytt

Mer samarbete över hela värdekedjan i fokus för Swerim

Foto: Swerim
Foto: Swerim
Publicerad av
Simon Matthis - 29 okt 2018

I fokus för det nya forskningsinstitutet Swerim AB, som bildades tidigare i år, ligger tätare samverkan mellan de svenska gruv- och stålföretagen. Och det av flera skäl, inte minst för att skapa hållbarare produkter och processer.

– Det är oerhört viktigt att arbeta med utveckling utifrån behoven i våra allt mer komplexa produkter men även ur ett hållbarhetsperspektiv. Därför behövs samarbete över hela värdekedjan. Det nya institutet kan både kraftsamla och samverka över värdekedjan för att utveckla teknologier mer framgångsrikt, säger Ingegerd Annergren, chef för materialteknik på Scania, i ett pressmeddelande.

Den svenska gruv- och stålindustrin gör stora satsningar för att bli de första i världen som skapar en fossilfri produktion av gruv- och stålprodukter.

– Vi har tagit betydande steg i vår resa mot att bli fossilfria 2045 och innan sommaren tog vi det första spadtaget till en världsunik pilotanläggning för fossilfritt stål. Det nya forskningsinstitutet är en viktig partner för oss i vårt fortsatta arbete mot en starkare, lättare och mer hållbar värld säger Martin Lindqvist, vd på SSAB.

Det handlar också om att samhällsomvandlingen kommer att kräva mer och fler metaller.

– Samhällsomställningen som nu sker kräver mer och fler metaller. Samtidigt ställer omställningen krav på förbättrade produktionsprocesser, en utmaning vi nu möter med en tydlig forskningssatsning som långsiktigt kommer stärka vår och Sveriges internationella konkurrenskraft, säger Kerstin Konradsson, direktör Bolidens smältverk, som är en annan samarbetspartner.

Uddeholm ser fördelar med institutet när det gäller additiv tillverkning.

– Additiv tillverkning är ett strategiskt mycket viktigt utvecklingsområde för Uddeholm där vi har stor nytta av samarbetet och det här institutet, säger Anna Medvedeva, forskningschef på Uddeholms AB.

Mer samarbete behövs också för att behålla svensk konkurrenskraft:

– Den svenska stål- och metallindustrin måste fortsätta att utveckla sina produkter och deras egenskaper, samt produktionsprocesser för att behålla sin ställning på marknaden. Såväl material- som applikationsutveckling kommer att vara centralt för att vi ska kunna fortsätta vara bland de ledande leverantörerna i världen, säger Göran Björkman, vd på Sandvik Materials Technology.

– LKAB har en lång tradition av innovationer och för att säkra långsiktig konkurrenskraft måste vi hitta nya metoder och smartare lösningar för fortsatt brytning av världens bästa och renaste järnmalmsfyndigheter djupare ner i våra underjordsgruvor, säger Jan Moström, vd och koncernchef LKAB.

Swerim har blidats genom en delning av det tidigare forskningsinstitutet Swerea som ägdes av näringslivet och staten tillsammans. Det som tidigare hette Swerea MEFOS och delar av Swerea KIMAB kommer att uppgå i det nya institutet, SWERIM AB. Resterande delar av Swereas verksamhet uppgår i och med delningen i RISE.

Annons